Hỗ trợ tài chính du học

CHO VAY HỖ TRỢ TÀI CHÍNH DU HỌC

Sản phẩm cho vay hỗ trợ tài chính du học của Ngân hàng nhằm giúp du học sinh có điều kiện về tài chính đáp ứng điều kiện hồ sơ du học và thanh toán các chi phí du học tại cơ sở giáo dục, an tâm thực hiện ước mơ phát triển bản thân.

 

Hỗ trợ tài chính du học

 

Đặc điểm sản phẩm cho vay  

 • Hạn mức cho vay: Tối đa bằng chi phí học tập do trường học thông báo nhưng đảm bảo không vượt quá tỷ lệ cho vay theo giá trị tài sản thế chấp do ngân hàng quy định từng thời kỳ.
 • Thời gian cho vay: Tối đa bằng thời gian du học chính thức cộng thêm 12 tháng
 • Loại tiền cho vay: Việt Nam đồng
 • Phương thức trả nợ: Lãi trả hàng tháng, gốc trả hàng tháng hoặc cuối kỳ linh hoạt theo khả năng thực tế của khách hàng.

 

Lợi ích sản phẩm cho vay vốn hỗ trợ tài chính du học

 • Hồ sơ đơn giản, thủ tục nhanh chóng, giải ngân nhanh.
 • Đáp ứng nhu cầu tài chính để học tập và sinh hoạt tại nước ngoài.  
 • Lãi suất cho vay ưu đãi theo quy định của ngân hàng từng thời kỳ.

 

Hỗ trợ tài chính du học

 

Thủ tục và điều kiện đăng ký sản phẩm vay hỗ trợ tài chính du học

Hồ sơ thủ tục vay vốn:

 • Giấy tờ pháp lý của người vay và người đồng vay vốn, và/hoặc chủ tài sản thế chấp.
 • Giấy đề nghị vay vốn theo mẫu của ngân hàng cho vay.
 • Các văn bản liên quan đến việc học tập như: thông báo học phí của trường học, bảng kê kèm hóa đơn chi phí sinh hoạt thực tế, ..
 • Giấy tờ chứng minh khả năng tài chính để trả nợ vay.
 • Giấy tờ về tài sản bảo đảm dự kiến thế chấp.
 • Giấy tờ khác (tùy theo từng trường hợp).

 

Để vay vốn hỗ trợ du học nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính của bản thân và gia đình quý khách hàng hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và tư vấn kịp thời.