Một số khó khăn về pháp lý khi xử lý nợ xấu tại các ngân hàng ở Hà Nội

Chúng tôi nhận thấy trong quá trình xử lý nợ xấu tại các ngân hàng ở Hà Nội hiện nay vẫn còn tồn tại một loạt các khó khăn vướng mắc về pháp lý dẫn tới quá trình xử lý nợ xấu bị kéo dài. Đây chính là các nguyên nhân góp phần dẫn tới những khoản nợ xấu vẫn

Một số khó khăn về pháp lý khi xử lý nợ xấu tại các ngân hàng ở Hà Nội  

Trong quá trình xử lý nợ xấu tại các ngân hàng ở Hà Nội hiện nay chúng tôi nhận thấy còn tồn tại một loạt các khó khăn vướng mắc về pháp lý dẫn tới quá trình xử lý nợ xấu bị kéo dài. Đây chính là các nguyên nhân góp phần dẫn tới những khoản nợ xấu vẫn còn tồn đọng mà không thể xử lý một cách nhanh chóng trong một sớm một chiều. Hãy cùng điểm lại một số khó khăn vướng mắc có thể kể đến như sau:

 

Một số khó khăn về pháp lý khi xử lý nợ xấu tại các ngân hàng ở Hà Nội  Trong quá trình xử lý nợ xấu tại các ngân hàng ở Hà Nội hiện nay chúng tôi nhận thấy còn tồn tại một loạt các khó khăn vướng mắc về pháp lý dẫn tới quá trình xử lý nợ xấu bị kéo dài. Đây chính là các nguyên nhân góp phần dẫn tới những khoản nợ xấu vẫn còn tồn đọng mà không thể xử lý một cách nhanh chóng trong một sớm một chiều. Hãy cùng điểm lại một số khó khăn vướng mắc có thể kể đến như sau: Vướng mắc quyền thu giữ tài sản Trong Bộ luật dân sự 2015 đã không quy định về quyền thu giữ tài sản đảm bảo của bên nhận thế chấp trừ trường hợp được quy định tại bộ luật liên quan khác. Đây là khó khăn rất lớn để các ngân hàng có cơ sở pháp lý mạnh để xử lý tài sản thế chấp cho khoản vay.  Đó là ngân hàng và các công ty xử lý nợ không có quyền để chủ động thu giữ tài sản thế chấp nếu như các chủ tài sản không đồng thuận, không chấp hành hoặc nếu họ chống đối, chây ỳ không chịu bàn giao. Từ đó tạo ra tranh chấp về tài sản giữa bên thế chấp và bên nhận thế chấp, cũng như phát sinh các tranh chấp khác để kéo dài thời gian xử lý tài sản đảm bảo cho khoản vay.  Từ lý do này, các trường hợp xử lý tài sản đều phải lôi nhau ra tòa để chờ phân xử. Phía Ngân hàng cực chẳng đã sẽ phải nộp đơn khởi kiện người vay với lí do không trả nợ, từ đó chờ bản án từ phía người án phân định tranh chấp và việc giải quyết tài sản. Qúa trình theo khởi kiện có thể kéo dài từ vài tháng tới hàng năm, từ đó tạo ra tâm lý chây ỳ trốn tránh nghĩa vụ trả nợ của bên vay, tạo khó khăn cho cơ quan xét xử cũng như khiến ngân hàng phải chịu thiệt xuống nước nếu muốn thỏa hiệp để giải quyết nhanh hơn.    Việc xử lý tài sản thế chấp nếu bị kéo dài sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới tiến độ xử lý nợ xấu. Nếu các khoản nợ quá hạn dồn ứ không được xử lý kịp thời sẽ khiến các ngân hàng bị ngập lụt vào các khoản vay, có thể dẫn tới nguy cơ mất an toàn tài chính tại các tổ chức tín dụng. Mặc dù quyền thu giữ tài sản thế chấp của các ngân hàng đã được quy định trong Nghị định 163/2006/NĐ-CP về giao dịch bảo đảm, nhưng trên thực tế lại không thực hiện đúng mà rất khó khăn để thu hồi tài sản. Do vậy để tiến độ xử lý nợ xấu được thực hiện nhanh chóng cũng như bảo vệ quyền thu hồi tài sản thế chấp của bên cho vay theo đúng quy định hiện hành, điều cần thiết là phải cho phép các ngân hàng được thực hiện đầy đủ quyền thu giữ tài sản thế chấp phục vụ cho công tác phát mãi thu hồi khoản vay.  Vướng mắc về chi phí phát mãi thu hồi tài sản Trong bộ Luật về thi hành án dân sự năm 2008 (đã sửa đổi bổ sung năm 2014) có quy định về số tiền thu được sau khi bán tài sản bảo đảm sẽ được cấn trừ các loại chi phí như án phí, chi phí cưỡng chế thi hành án và các khoản chi phí khác hợp lý trước khi được dùng để khấu trừ cho khoản nợ vay. Do phát sinh nhiều loại phí và chi phí trong quá trình phát mãi tài sản để thu hồi khoản vay nên nhiều trường hợp số tiền thu về không đủ để khấu trừ khoản nợ vay của khách hàng. Từ đó ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của bên cho vay.  Vì vậy để bảo đảm quyền lợi của bên cho vay, rất cần có quy định cụ thể về việc này theo hướng để các tổ chức tín dụng được hưởng đầy đủ quyền lợi sau khi bán phát mãi tài sản thế chấp, ưu tiên dùng để khấu trừ khoản nợ vay giúp các tổ chức tín dụng thu hồi được vốn.  Vướng mắc về các loại thuế trong xử lý tài sản bảo đảm Công tác xử lý thu hồi tài sản bảo đảm không phải là một hoạt động kinh doanh nhằm tạo ra lợi nhuận cho các tổ chức tín dụng và cũng không tạo ra thu nhập cho một bên nào khác. Tuy vậy theo quy định về quản lý thuế thì quá trình bán phát mãi tài sản vẫn phải thực hiện nộp các loại thuế theo quy định của nhà nước về chuyển nhượng, mua bán tài sản. Kể cả việc cơ quan thuế sẽ truy thu các khoản thuế mà bên chủ tài sản còn nợ Nhà nước. Như vậy, số tiền thu được từ bán tài sản bảo đảm còn phải thực hiện cấn trừ các loại tiền thuế, tiền nợ mà Chủ tài sản còn nợ trước khi tiến hành thanh toán cho bên Ngân hàng. Sau khi thu đầy đủ các khoản tiền thuế tiền nợ thì cơ quan thuế mới xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế để Bên nhận chuyển nhượng tài sản phát mại mới đủ điều kiện sang tên quyền sở hữu. Trên đây là một số khó khăn khi tiến hành xử lý tài sản thế chấp, khiến quá trình thu hồi nợ tiến hành chậm hoặc khoản vay không được thu hồi đầy đủ, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ xử lý nợ xấu tại các ngân hàng. Bên cạnh những khó khăn này vẫn còn tồn tại một số khó khăn khác, điều này đòi hỏi cần thêm thời gian để cơ quan quản lý nhà nước nghiên cứu và sửa đổi, nhằm giúp các ngân hàng thuận lợi hơn trong công tác thu hồi, phát mãi tài sản để tiến tới thu hồi nợ vay.

Vướng mắc quyền thu giữ tài sản

Trong Bộ luật dân sự 2015 đã không quy định về quyền thu giữ tài sản đảm bảo của bên nhận thế chấp trừ trường hợp được quy định tại bộ luật liên quan khác. Đây là khó khăn rất lớn để các ngân hàng có cơ sở pháp lý mạnh để xử lý tài sản thế chấp cho khoản vay.  


Đó là ngân hàng và các công ty xử lý nợ không có quyền để chủ động thu giữ tài sản thế chấp nếu như các chủ tài sản không đồng thuận, không chấp hành hoặc nếu họ chống đối, chây ỳ không chịu bàn giao. Từ đó tạo ra tranh chấp về tài sản giữa bên thế chấp và bên nhận thế chấp, cũng như phát sinh các tranh chấp khác để kéo dài thời gian xử lý tài sản đảm bảo cho khoản vay.

 

Từ lý do này, các trường hợp xử lý tài sản đều phải lôi nhau ra tòa để chờ phân xử. Phía Ngân hàng cực chẳng đã sẽ phải nộp đơn khởi kiện người vay với lí do không trả nợ, từ đó chờ bản án từ phía người án phân định tranh chấp và việc giải quyết tài sản. Qúa trình theo khởi kiện có thể kéo dài từ vài tháng tới hàng năm, từ đó tạo ra tâm lý chây ỳ trốn tránh nghĩa vụ trả nợ của bên vay, tạo khó khăn cho cơ quan xét xử cũng như khiến ngân hàng phải chịu thiệt xuống nước nếu muốn thỏa hiệp để giải quyết nhanh hơn.

 

Việc xử lý tài sản thế chấp nếu bị kéo dài sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới tiến độ xử lý nợ xấu. Nếu các khoản nợ quá hạn dồn ứ không được xử lý kịp thời sẽ khiến các ngân hàng bị ngập lụt vào các khoản vay, có thể dẫn tới nguy cơ mất an toàn tài chính tại các tổ chức tín dụng. Mặc dù quyền thu giữ tài sản thế chấp của các ngân hàng đã được quy định trong Nghị định 163/2006/NĐ-CP về giao dịch bảo đảm, nhưng trên thực tế lại không thực hiện đúng mà rất khó khăn để thu hồi tài sản.


Do vậy để tiến độ xử lý nợ xấu được thực hiện nhanh chóng cũng như bảo vệ quyền thu hồi tài sản thế chấp của bên cho vay theo đúng quy định hiện hành, điều cần thiết là phải cho phép các ngân hàng được thực hiện đầy đủ quyền thu giữ tài sản thế chấp phục vụ cho công tác phát mãi thu hồi khoản vay. 

 

Một số khó khăn về pháp lý khi xử lý nợ xấu tại các ngân hàng ở Hà Nội  Trong quá trình xử lý nợ xấu tại các ngân hàng ở Hà Nội hiện nay chúng tôi nhận thấy còn tồn tại một loạt các khó khăn vướng mắc về pháp lý dẫn tới quá trình xử lý nợ xấu bị kéo dài. Đây chính là các nguyên nhân góp phần dẫn tới những khoản nợ xấu vẫn còn tồn đọng mà không thể xử lý một cách nhanh chóng trong một sớm một chiều. Hãy cùng điểm lại một số khó khăn vướng mắc có thể kể đến như sau: Vướng mắc quyền thu giữ tài sản Trong Bộ luật dân sự 2015 đã không quy định về quyền thu giữ tài sản đảm bảo của bên nhận thế chấp trừ trường hợp được quy định tại bộ luật liên quan khác. Đây là khó khăn rất lớn để các ngân hàng có cơ sở pháp lý mạnh để xử lý tài sản thế chấp cho khoản vay.  Đó là ngân hàng và các công ty xử lý nợ không có quyền để chủ động thu giữ tài sản thế chấp nếu như các chủ tài sản không đồng thuận, không chấp hành hoặc nếu họ chống đối, chây ỳ không chịu bàn giao. Từ đó tạo ra tranh chấp về tài sản giữa bên thế chấp và bên nhận thế chấp, cũng như phát sinh các tranh chấp khác để kéo dài thời gian xử lý tài sản đảm bảo cho khoản vay.  Từ lý do này, các trường hợp xử lý tài sản đều phải lôi nhau ra tòa để chờ phân xử. Phía Ngân hàng cực chẳng đã sẽ phải nộp đơn khởi kiện người vay với lí do không trả nợ, từ đó chờ bản án từ phía người án phân định tranh chấp và việc giải quyết tài sản. Qúa trình theo khởi kiện có thể kéo dài từ vài tháng tới hàng năm, từ đó tạo ra tâm lý chây ỳ trốn tránh nghĩa vụ trả nợ của bên vay, tạo khó khăn cho cơ quan xét xử cũng như khiến ngân hàng phải chịu thiệt xuống nước nếu muốn thỏa hiệp để giải quyết nhanh hơn.    Việc xử lý tài sản thế chấp nếu bị kéo dài sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới tiến độ xử lý nợ xấu. Nếu các khoản nợ quá hạn dồn ứ không được xử lý kịp thời sẽ khiến các ngân hàng bị ngập lụt vào các khoản vay, có thể dẫn tới nguy cơ mất an toàn tài chính tại các tổ chức tín dụng. Mặc dù quyền thu giữ tài sản thế chấp của các ngân hàng đã được quy định trong Nghị định 163/2006/NĐ-CP về giao dịch bảo đảm, nhưng trên thực tế lại không thực hiện đúng mà rất khó khăn để thu hồi tài sản. Do vậy để tiến độ xử lý nợ xấu được thực hiện nhanh chóng cũng như bảo vệ quyền thu hồi tài sản thế chấp của bên cho vay theo đúng quy định hiện hành, điều cần thiết là phải cho phép các ngân hàng được thực hiện đầy đủ quyền thu giữ tài sản thế chấp phục vụ cho công tác phát mãi thu hồi khoản vay.  Vướng mắc về chi phí phát mãi thu hồi tài sản Trong bộ Luật về thi hành án dân sự năm 2008 (đã sửa đổi bổ sung năm 2014) có quy định về số tiền thu được sau khi bán tài sản bảo đảm sẽ được cấn trừ các loại chi phí như án phí, chi phí cưỡng chế thi hành án và các khoản chi phí khác hợp lý trước khi được dùng để khấu trừ cho khoản nợ vay. Do phát sinh nhiều loại phí và chi phí trong quá trình phát mãi tài sản để thu hồi khoản vay nên nhiều trường hợp số tiền thu về không đủ để khấu trừ khoản nợ vay của khách hàng. Từ đó ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của bên cho vay.  Vì vậy để bảo đảm quyền lợi của bên cho vay, rất cần có quy định cụ thể về việc này theo hướng để các tổ chức tín dụng được hưởng đầy đủ quyền lợi sau khi bán phát mãi tài sản thế chấp, ưu tiên dùng để khấu trừ khoản nợ vay giúp các tổ chức tín dụng thu hồi được vốn.  Vướng mắc về các loại thuế trong xử lý tài sản bảo đảm Công tác xử lý thu hồi tài sản bảo đảm không phải là một hoạt động kinh doanh nhằm tạo ra lợi nhuận cho các tổ chức tín dụng và cũng không tạo ra thu nhập cho một bên nào khác. Tuy vậy theo quy định về quản lý thuế thì quá trình bán phát mãi tài sản vẫn phải thực hiện nộp các loại thuế theo quy định của nhà nước về chuyển nhượng, mua bán tài sản. Kể cả việc cơ quan thuế sẽ truy thu các khoản thuế mà bên chủ tài sản còn nợ Nhà nước. Như vậy, số tiền thu được từ bán tài sản bảo đảm còn phải thực hiện cấn trừ các loại tiền thuế, tiền nợ mà Chủ tài sản còn nợ trước khi tiến hành thanh toán cho bên Ngân hàng. Sau khi thu đầy đủ các khoản tiền thuế tiền nợ thì cơ quan thuế mới xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế để Bên nhận chuyển nhượng tài sản phát mại mới đủ điều kiện sang tên quyền sở hữu. Trên đây là một số khó khăn khi tiến hành xử lý tài sản thế chấp, khiến quá trình thu hồi nợ tiến hành chậm hoặc khoản vay không được thu hồi đầy đủ, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ xử lý nợ xấu tại các ngân hàng. Bên cạnh những khó khăn này vẫn còn tồn tại một số khó khăn khác, điều này đòi hỏi cần thêm thời gian để cơ quan quản lý nhà nước nghiên cứu và sửa đổi, nhằm giúp các ngân hàng thuận lợi hơn trong công tác thu hồi, phát mãi tài sản để tiến tới thu hồi nợ vay.

Vướng mắc về chi phí phát mãi thu hồi tài sản

Trong bộ Luật về thi hành án dân sự năm 2008 (đã sửa đổi bổ sung năm 2014) có quy định về số tiền thu được sau khi bán tài sản bảo đảm sẽ được cấn trừ các loại chi phí như án phí, chi phí cưỡng chế thi hành án và các khoản chi phí khác hợp lý trước khi được dùng để khấu trừ cho khoản nợ vay.

 

Do phát sinh nhiều loại phí và chi phí trong quá trình phát mãi tài sản để thu hồi khoản vay nên nhiều trường hợp số tiền thu về không đủ để khấu trừ khoản nợ vay của khách hàng. Từ đó ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của bên cho vay.

 

Vì vậy để bảo đảm quyền lợi của bên cho vay, rất cần có quy định cụ thể về việc này theo hướng để các tổ chức tín dụng được hưởng đầy đủ quyền lợi sau khi bán phát mãi tài sản thế chấp, ưu tiên dùng để khấu trừ khoản nợ vay giúp các tổ chức tín dụng thu hồi được vốn.

Vướng mắc về các loại thuế trong xử lý tài sản bảo đảm

Công tác xử lý thu hồi tài sản bảo đảm không phải là một hoạt động kinh doanh nhằm tạo ra lợi nhuận cho các tổ chức tín dụng và cũng không tạo ra thu nhập cho một bên nào khác. Tuy vậy theo quy định về quản lý thuế thì quá trình bán phát mãi tài sản vẫn phải thực hiện nộp các loại thuế theo quy định của nhà nước về chuyển nhượng, mua bán tài sản. Kể cả việc cơ quan thuế sẽ truy thu các khoản thuế mà bên chủ tài sản còn nợ Nhà nước.

 

Như vậy, số tiền thu được từ bán tài sản bảo đảm còn phải thực hiện cấn trừ các loại tiền thuế, tiền nợ mà Chủ tài sản còn nợ trước khi tiến hành thanh toán cho bên Ngân hàng. Sau khi thu đầy đủ các khoản tiền thuế tiền nợ thì cơ quan thuế mới xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế để Bên nhận chuyển nhượng tài sản phát mại mới đủ điều kiện sang tên quyền sở hữu.

 

Trên đây là một số khó khăn khi tiến hành xử lý tài sản thế chấp, khiến quá trình thu hồi nợ tiến hành chậm hoặc khoản vay không được thu hồi đầy đủ, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ xử lý nợ xấu tại các ngân hàng. Bên cạnh những khó khăn này vẫn còn tồn tại một số khó khăn khác, điều này đòi hỏi cần thêm thời gian để cơ quan quản lý nhà nước nghiên cứu và sửa đổi, nhằm giúp các ngân hàng thuận lợi hơn trong công tác thu hồi, phát mãi tài sản để tiến tới thu hồi nợ vay.

 


Bạn hãy đánh giá mà bạn biết về sản phẩm này
Tên bạn:


Nội dung bài viết của bạn về sản phẩm: Chú ý: Không chấp nhận định dạng HTML!

Đánh giá: Kém            Tốt

Nhập mã số xác nhận bên dưới:

Nội dung liên quan (3)