Một số khó khăn vướng mắc khi ngân hàng tự xử lý tài sản thế chấp

Phương án xử lý tài sản đảm bảo rất phù hợp khi bên vay không còn tồn tại, mất tích hoặc không hợp tác với ngân hàng để giải quyết khoản vay. Tuy nhiên trên thực tế, ngoài việc hạn chế về tư cách sở hữu tài sản bảo đảm, phương án xử lý tài sản thế chấp đã

Một số khó khăn vướng mắc khi ngân hàng tự xử lý tài sản thế chấp

Việc các ngân hàng tự tiến hành xử lý tài sản thế chấp khi người vay không trả nợ không còn là chuyện hiếm gặp trong thị trường ngân hàng hiện nay.

 

Về mặt pháp lý, phương án xử lý tài sản theo phương án này đã được các bên thỏa thuận rõ trong hợp đồng thế chấp tài sản và cũng được pháp luật cho phép. Đây cũng là phương án có nhiều lợi ích cho ngân hàng do tiết kiệm được thời gian, nhân lực, chi phí và nâng cao hiệu quả sử dụng đồng vốn do các khoản tiền thu hồi được luôn chuyển để tiếp tục cho vay món mới.

 

Phương án xử lý tài sản đảm bảo rất phù hợp khi bên vay không còn tồn tại, mất tích hoặc không hợp tác với ngân hàng để giải quyết khoản vay. Cơ chế để xử lý theo phương án này dựa theo thỏa thuận khi vay vốn là ngân hàng được ủy quyền và có toàn quyền khi xử lý tài sản thế chấp để thu hồi nợ, phù hợp với các quy định các bên đã thống nhất trong hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp tài sản. Tuy nhiên trên thực tế, ngoài việc hạn chế về tư cách sở hữu tài sản bảo đảm, phương án xử lý tài sản thế chấp đã gặp một số khó khăn vướng mắc nhất định như sau:  

 khó khăn vướng mắc khi ngân hàng tự xử lý tài sản thế chấp

Công tác thu hồi tài sản bảo đảm khó khăn 

Đối với trường hợp tài sản bảo đảm là động sản như phương tiện vận tải, tàu thuyền, .. đầu tiên Ngân hàng phải thực hiện việc thông báo cho bên thế chấp về khoản nợ vay quá hạn và nghĩa vụ bàn giao tài sản thế chấp cho ngân hàng xử lý phát mãi. Nếu khi đến hết thời hạn bàn giao theo thông báo mà bên thế chấp không tự nguyện bàn giao tài sản đảm bảo (chậm nhất 07 ngày đối với động sản hoặc 15 ngày đối với bất động sản kể từ ngày ngân hàng gửi thông báo xử lý), ngân hàng có quyền tổ chức tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm để niêm phong và thực hiện trình tự công khai bán phát mại tài sản.

 

Việc tổ chức thu giữ tài sản cần phải được lập thành văn bản, có sự chứng kiến của chính quyền địa phương hoặc cơ quan có chức năng, trong văn bản cần nêu rõ các thông tin về thời gian, địa điểm, căn cứ và đối tượng thu giữ, và cần nêu rõ việc bên bảo đảm không chấp nhận ký biên bản nếu họ chứng kiến khi đó. Về lí thuyết thì như vậy nhưng thực tế không dễ để Ngân hàng thu giữ được tài sản nếu không có sự giúp đỡ của công an và chính quyền địa phương. Do các trường hợp phải thu giữ tài sản thì bên bảo đảm đã không tự nguyện bàn giao tài sản, đến khi ngân hàng đến yêu cầu bàn giao thì chắc chắn họ sẽ chống đối, thậm chí có thể xảy ra phản kháng bằng bạo lực. 

 

Đối với trường hợp nếu bên bảo đảm chống đối bằng bạo lực thì ngay cả cơ quan chức năng nếu không quyết liệt thì cũng không thực hiện được, khiến đối tượng dễ dàng chạy thoát trốn tránh. Thực tế khi nhận được yêu cầu của phía ngân hàng về việc hỗ trợ giúp đỡ thu hồi tài sản thế chấp, nhiều nơi chính quyền địa phương và công an còn chưa nhiệt tình chưa coi đó là nhiệm vụ trách nhiệm theo tinh thần quy định tại Nghị định số 163/2006/NÐ-CP ngày 29/12/2006 của Chính phủ, có chỗ còn né tránh vì sợ trách nhiệm hoặc các lý do khác.  

khó khăn vướng mắc khi ngân hàng tự xử lý tài sản thế chấp

Vướng mắc khi làm thủ tục chuyển quyền sở hữu cho người mua  

Tất cả các hợp đồng thế chấp đều có quy định về việc ngân hàng có quyền tự lựa chọn phương thức xử lý tài sản thế chấp phục vụ cho việc thu hồi khoản vay như: tự bán tài sản, phối hợp với chủ tài sản để bán đấu giá, tổ chức bán đấu giá công khai, ngân hàng nhận mua lại chính tài sản thế chấp để khấu trừ cho khoản vay, và các phương thức khác được pháp luật cho phép. Đối với tài sản là động sản, các ngân hàng thường tự tổ chức bán công khai theo các quy định về việc bán đấu giá tài sản như đăng báo, niêm yết bán tại trụ sở, thông tin trên website của ngân hàng, .. Sau khi bán được tài sản thì ngân hàng còn có trách nhiệm hỗ trợ để sang tên cho người mua.

 

Tuy nhiên trên thực tế thì khi làm thủ tục sang tên cho người mua, cơ quan công chứng yêu cầu trong hợp đồng mua bán giữa hai bên cần có kèm theo giấy ủy quyền bán của chủ tài sản. Đồng thời cơ quan quản lý nhà nước lại không chấp nhận ngân hàng phát hành hóa đơn cho bên bán do tài sản này chưa chính thức đứng tên ngân hàng. Về vướng mắc này, ngân hàng đã nhiều lần đưa ra ý kiến bảo vệ quan điểm của mình là nội dung ủy quyền đã được quy định rõ trong hợp đồng thế chấp tài sản nên không cần phải có thêm giấy ủy quyền khi bán tài sản. Hơn nữa, công việc bán phát mãi tài sản không phải là lĩnh vực kinh doanh của ngân hàng và đã có quy định cụ thể trong Luật dân sự và Luật các tổ chức tín dụng, do đó không cần phải đứng tên chính chủ trước khi bán tài sản phát mãi.

 

Từ các lí do này dẫn tới công tác thu hồi và bán phát mãi tài sản không được nhanh chóng, khiến quá trình xử lý nợ xấu chậm chạp gây ra nợ đọng kéo dài, nhiều trường hợp bế tắc không xử lý được, nhất là trong điều kiện bên bảo đảm trốn tránh, mất tích, hay không hợp tác với ngân hàng để xử lý tài sản thế chấp nhằm thu hồi khoản vay cho ngân hàng.  

 


Bạn hãy đánh giá mà bạn biết về sản phẩm này
Tên bạn:


Nội dung bài viết của bạn về sản phẩm: Chú ý: Không chấp nhận định dạng HTML!

Đánh giá: Kém            Tốt

Nhập mã số xác nhận bên dưới:

Nội dung liên quan (3)