vay kinh doanh

Cho vay kinh doanh

cho vay hộ kinh doanh

Đây là sản phẩm đem lại lợi ích tốt nhất, hỗ trợ tối đa nhu cầu tài chính cá nhân đáp ứng hoạt động kinh doanh của khách hàng, Chúng tôi hỗ trợ vay vốn theo sản phẩm “Cho vay kinh doanh” với phương châm hỗ trợ Khách hàng vay vốn để thực hiện các mục đích:

 • Bổ sung vốn lưu động: Mua nguyên vật liệu đầu vào, hàng hóa phục vụ SXKD, Dự trữ hàng hóa, hàng tồn kho, Thanh toán các chi phí kinh doanh cố định (trả lương nhân viên, tiền điện, thuế, nước, nhiên liệu,...).
 • Bổ sung vốn mua sắm tài sản cố định, tư liệu sản xuất: Máy móc dây chuyền, thiết bị sản xuất, công cụ dụng cụ, mua hoặc xây dựng nhà xưởng làm địa điểm kinh doanh, phương tiện vận tải phục vụ sản xuất kinh doanh.  

TIỆN ÍCH sản phẩm vay kinh doanh

 • Hỗ trợ cho vay với nhiều mục đích trong hoạt động kinh doanh: Dự trữ hàng hoá, thanh toán chi phí kinh doanh định kỳ cố định của hộ kinh doanh (tiền lương, điện, nước, nhiên liệu, thuế các loại, thuê xưởng, …); mua máy móc, công cụ dụng cụ, phương tiện vận tải, dây chuyển sản xuất, ….
 • Phương thức trả gốc, lãi linh hoạt theo nhu cầu của khách hàng và phù hợp với quy định của ngân hàng.
 • Hưởng ưu đãi lãi suất, phí và các chương trình ưu đãi trong từng thời kỳ.
 • Thủ tục đơn giản, duyệt hồ sơ nhánh chóng, dịch vụ ân cần và chu đáo, nhân viên thân thiện chuyên nghiệp.

TÍNH NĂNG sản phẩm vay kinh doanh

 • Loại tiền vay: Đồng Việt Nam
 • Số tiền vay tối đa lên đến 10 tỷ Đồng Việt Nam.
 • Thời hạn vay tối đa: 120 tháng
 • Vay ngắn hoặc trung hạn: theo quy định hiện hành của ngân hàng.

HƯỚNG DẪN sản phẩm vay kinh doanh

 • Giấy đề nghị vay vốn theo mẫu của ngân hàng cho vay.
 • Hồ sơ pháp lý của khách hàng và còn hiệu lực.
 • Hồ sơ về tài sản bảo đảm dự kiến cho khoản vay.
 • Hồ sơ về phương án vay vốn hay mục đích sử dụng vốn vay.
 • Hồ sơ chứng minh nguồn trả nợ, tài chính để trả nợ vay
 • Các giấy tờ liên quan khác (theo hướng dẫn của ngân hàng nếu cần thiết)